Slovník pojmů

A/D převodník

Viz též: "ADC" (Analog / Digital Convertion). IO převádějící analogové signály na digitální kód. Kvalita se zvyšuje s použitou rozlišovací schopností vyjádřenou počtem bitů.

A/V Link (Smart Link)

Inteligentní prostředek pro komunikaci mezi různými AV přístroji. Při prvním nastavení jednoho přístroje se dle něj nastaví ostatní, takže je nemusíte programovat a zadáním povelu na jednom přístroji se ostatní nastaví do příslušných režimů.

A/V Sync Delay

A/V synchronizace obrazu se zvukem. Vhodné k doladění snímků původně určených pro velké sály, zvuk letí k uchu déle, než v malém prostoru doma.

A1 ovládací sběrnice

Též: Control A1. Multifunkční systém datové sběrnice pro lepší komunikaci mezi několika audio přístroji. Automatizuje funkce přístrojů navzájem.

AA / AAA

AA - označení pro tužkové baterie. AAA - označení pro mikrotužkové baterie.

AAC (Advanced Audio Coding)

Formát datové audio komprese z laboratoří Dolby, vycházející z mateřského formátu MP3.

AC (Active Control)

Obvod, který automaticky koriguje šum, ostrost a kontrast obrazu podle charakteru přiváděného signálu. Přizpůsobení jasu a kontrastu též k úrovni okolního osvětlení, viz: výraz: LTI).

AC Adapter

Síťový napaječ.

AC IN

Označení vstupu pro střídavé napětí.

AC-3 (Audio Coding type Thrre), (nyní DD)

Starší název pro typ kódovacího formátu DD (Dolby Digital).

ACC (Advanced Audio Coding)

Obdobně jako „MP3“ se jedná o formát zhuštěného digitálního záznamu, umožňujícího zhustit více audio dat na stejný nosič. Je to též cesta k miniaturizaci záznamových nosičů, ovšem částečně na úkor kvality.

ACI (automatická instalace kanálů)

Pokud je tato služba poskytována v kabelové síti, TV se automaticky naladí a bude používat označení a názvy jednotlivých kanálů.

ACQUIRE

Zachycení obrazu.

ad hoc

Konfigurace bezdrátové sítě, kdy spolu jednotlivá bezdrátová zařízení komunikují přímo. Není třeba instalovat žádnou další podpůronou infrastrukturu. Viz též pojem: Wi-Fi.

ADAPT IQ

Pomocí zabudovaného mikrofonu v sestavě domácího kina si systém sám nastaví parametry jednotlivých reproduktorů, formou testu.

Adaptive Lighting

Technologie, která automaticky zesvětluje vybraná místa s vysokým kontrastem, takže dává fotografiím realističtější vzhled.

ADC (Analog / Digital Convertion)

Viz též: "A/D převodník" nebo opačný převodník "DAC" - analogově-digitální převodník slouží k převodu analogové úrovně signálu do digitální podoby (1-0). S takovouto úpravou signálu lze pak dále pracovat (provádět různé opravy, úpravy a efektové změny).

ADI

Pomocí zabudovaného mikrofonu v sestavě domácího kina si systém sám nastaví parametry jednotlivých reproduktorů, formou testu.

ADR (Astra Digital Radio)

Digitální nekódované vysílání rádií na zvukových podnosných frakvencích satelutu ASTRA.

ADSP

Viz: „DSP“.

ADSPS (Automatic Digital Subjekt Program Selection)

Automatická volba digitálního kreativního programu. Analyzuje fotografickou scénu a přepíná mezi programy s různými expozicemi pro dosažení optimálního záběru.

Advanced Jog - multifunkční otočný ovladač

Umožňuje jednoduché ovládání nejdůležitějších funkcí přímo z čelního panelu videorekordéru bez nutnosti použití dálkového ovladače (programování časového spínače, převíjení s obrazem, rychlé převíjení, krokování po jednotlivých snímcích, přepínání programů).

AE programy

Automatické optimální nastavení clony videokamery za různých režimů (sport, portrét, západ slunce , měsíc apod.). Zdokonalené programy mají tři režimy: priorita clony, priorita závěrky a soumrak.

AES (Automatic Exposure Systém)

Automatický expoziční systém.

AFB SOUND

Kvalitní reproduktorový systém, využívající zpětné akustické vazby.

AFM

Záznam zvuku HiFi s kmitočtovou modulací (>16 kHz). Standardní pro formáty Video 8/Hi8.

AFT (Automatic Fine Tuning)

Funkce automatického doladění frekvence. Bývá často vypínatelná pro možnost ručního doladění.

AFX

Jeden ze zvukových formátů.

AGC (Automatic Gain Control)

AGC (automatické řízení zisku) Zapnutím této funkce dojde k automatické regulaci záznamové úrovně audio nebo videozesilovače). Digitální nahrávky prostřednictvím optického vstupu tuto regulaci nepotřebují.

AGChM (Adaptive Geometrical Chroma Maping)

Obvod pro zvýšení rozlišení a barevného podání obrazu.

AI (Aarteficial Inteligence)

Digitální obvod pro obrazovou korekci kontrastu a jasu v závislosti na obsahu reprodukované scény.

AirSho

Průhledná folie firmy Hitachi, sloužící jako promítací plátno. Folie je normálnímu světlu prostupná avšak při promítání je na ní vidět obraz z projektoru.

Aktivní repro

Reproduktor nebo soustava se zabudovaným vlastním zesilovačem. Může být řízena většinou z jakéhokoliv nízkoúrovňového linkového signálu.

Akustický tlak

Viz: „SPL“.

Akustický tlak "p"

Při šíření zvuku dochází v místech, kde se částice zhušťují k přetlaku a v místech, kde se zřeďují k podtlaku. Tyto změny tlaku se nazývají akustický tlak "p".

Akvizice

Shromažďování materiálů, které použijeme při střihu. Tento proces zahrnuje nabírání záznamu z kamery do počítače, skenování fotografií, nahrávání audio záznamu a import grafických podkladů, které jsme si vytvořili v počítači. Po akvizici už následuje samotný střih.

Alarm

Varovný signál.

ALC

ALC - funkce pro aktivní řízení jasu obrazu v reálném čase v návaznosti na funkci ASC (kontrast). ALC - funkce automatického řízení citlivosti, (zvyšuje citlivost kamery při nízkých úrovních osvětlení).

All Ch Stereo

Patent fy ONKYO, kdy při přehrávání stero-signálu se aktivně zúčastní i zadní reproduktory obdobně jako u „DPL II“.

ALP (Auto Long Play)

Je-li délka naprogramované nahrávky větší než čas, který zbývá na kazetě, přepne VCR automaticky do režimu ALP, délka kazety se zdvojnásobí a pořad nemusí být přerušen. (SP=standardní přehrávání). Viz též výraz: LP

ALPHA procesor

Technický systém umožňující vytvořit analogovou signálovou křivku z digitální nahrávky.

AM

Amlitudová modulace. Druh frekvenčního přenosu signálu. Křivka (amplituda) je deformována přicházejícím signálem (např. hudbou) a takto je přenášena k přijímacímu cíli (pozn.: stručný výklad). Další výraz AM viz " Audio Mix".

Ambience

Pocit prostoru (vzduchu) během reprodukce audio software.

AMQR (Audio Master Duality Recording)

Mod pro vypalování CD. Zajišťuje vypalování širší stopy pitů a tím zaručuje, že je možno disk přehrát téměř na všech dostupných přehrávačích. Ovšem na úkor kapacity disku.

AMS

Funkce pro vyhledávání skladeb.

Analogová technika

Zařízení využívající spojitě - plynule proměnný signál (analogové video, analogový záznam zvuku, atd.). Obrazové a zvukové signály jsou zpracovány podle jejich analogových hodnot (jas, hlasitost apod.). Pro počítačové zpracování je nutné analogová data digitalizovat.

Angle list

Funkce, která umožní přehrát jednu scénku z několika různých pohledů (funkce musí být podporována také DVD nosičem).

ANSI Lumen

ANSI = US norma – American National Standards Institute. ANSI Lumen = Jednotka pro měření světelného výkonu. Matematický průměr hodnot světelné intenzity na dané ploše.

AnsiLm

Jednotka poměru světelného toku.

AP (Access Point)

Přístupový bod bezdrátové sítě - komunikuje s jednotlivými bezdrátovými klienty ve svém dosahu. Zprostředkovává komunikaci mezi nimi, popřípadě routuje komunikaci mezi místními klienty a okolím, např. ethernetovou sítí, kabelovým přístupem na internet. Viz též pojem: Wi-Fi.

APS (Auto Power Save)

Úsporný režim, který se spustí při dlouhodobé nečinnosti přístroje.

ARC (Anti Resonance Compound), (Anti Resonance)

Sendvičový materiál pro výrobu skříní zvukových měničů, který má vynikající mechanické a akustické vlastnosti. Nerezonující složky materiálu. Kombinace tlakového lití a dalších částí materiálu např. dřevotřísky. Obě části jsou stmeleny pomocí spec. nerezonujícího tmelu. Výsledkem je velmi tuhá sendvičová konstrukce.

AREA AF

Systém umožňující aktivně, automaticky volit zaostřovací blok při focení obrázku, který je v pohybu, až do okamžiku spouště, takže se nemusíme starat o zaostřování snímku. Jde až o pětici samostatných zaostřovacích bloků fotoaparátu, které vytvářejí velmi širokou oblast pro ostrý záběr i v případě, že je objekt v pohybu. (Viz též : proces Subjekt Tracking AF)

ASC (Active Systém Control)

Aktivní řízení systémových obvodů pro modifikaci kontrastu obrazu (viz též ALC – jas).

ASF

Formát zvuku využívaný ve Windows Medica.

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

Komparační výpočetní metoda využívaná u některých fotopřístrojů, která umí odvodit barevný obraz z informací od sousedních buněk expozice.

ASM

Funkce sekvenční paměti. Umožňuje sestřihávat sekvence z jednoho videa na druhé. Stačí označit začátek a konec každé sekvence a určit jejich pořadí.

Assemble

Metoda návazného střihu nahrávky. Opakem je Insert - vkládaný střich.

ASSS (Auto Surround Sound Setup)

Obvod pro automatické nastavení výstupů surroundového zesilovače.

ATF (Adaptive Time Filtering)

1) Speciální technologie pro upsampling a D/A konverzi audio signálu, která využívá asynchronní konverzi vzorkování. Vstupní a výstupní časování je v tomto případě navzákem nezávislé. ATF lze aplikovat v usampleru na formát 24 bitů/192kHz se vstupními digitálními daty vzorkovanými od 32 do 96 kHz, přičemž konverze na analog je zařazena až za ním, čímž se zjednodušší D/A konvertor. Např. analogový filtr lze posunout dále nad slyšitelné pásmo frekvencí, a zdokonalit tak zvukové kvality. 2) Procesor pro zesilovače firmy Anagram Technologies. Digitální technologie využívající dvou časově nezávislých základen na vstupu a výstupu signálu vylučující vznik jitteru.

ATRAC

Kódování s adaptivní akustickou transformací. Redukuje data v kompresním poměru 1:5, vyhodnocuje informace podle akustických účinků. Díky efektu maskování a detekce prahu slyšení je zaznamenán pouze signál slyšitelný lidským uchem. ATRAC3 uloží až 80min záznamu na Mini Disc o průměru pouhých 64mm kompresním poměrem až 1:10.

ATRAC3

Technologie redukce objemu zvukových dat umožňuje dosáhnout přibližně dvojnásobného (1:10) zmenšení oproti kompresi ATRAC (1:5) používané u MiniDisků .

ATT (Attenuator)

Otočný vícepolohový ovladač – přepínač hlasitosti. Obdobně jako Volume Control, ale kaskádovitě zařazuje přesné útlumové prvky do obvodu omezujícího hlasitost. Čím více poloh, tím jemnější rozložení omezovače (min. 16 poloh). Správné zapojení Attenuatoru je takové, že právě nepoužívané odbočky přepínače musí být zkratovány, aby nedocházelo k lupání při přepínání.

Attenuator

Viz : ATT

ATTS (Automatic Tape Time Select)

Funkce pro odhad stopáže pásky videa od jejího začátku, vložíme-li kazetu roztočenou. Obvod zajišťující tuto funkci vypočte délku pásky z průměru svitků na středovkách obou kotoučů.

ATVEF (Advanced Television Enhancement Forum)

(ATVEF Specificacion for Interactive Television 1.1). Americká iniciativa, která si vytkla za cíl umožnění distribuce interaktivní televize (viz iTV) analogovým i digitálním vysíláním (kabelově, satelitně, pozemním vysíláním), spojením s technologiemi HTML (Hyper Text Markup Language, Java skript a CSS (Cascaded Style Sheets), tedy s kódovacími jazyky pro vytváření internetových dokumentů HTML a jejich zinteraktivnění Java Script. Přičemž těžištěm se má stát protokol UHTTP (Unidirectional Hyper Text Transfer Protocol) pro jednosměrný přístup k internetu. Obdobně vyvíjí program standard IEC 62298 německá služba TeleWeb někdy se program nazývá Superteletext. Francouzská TAK.

ATW (Auto Tracing White - balance)

Automatické vyvážení bílé barvy.

Audio Dub / Audio Insert

Dabování zvuku/vkládání zvuku. Videorekordéry umožňující dabování zvuku jsou vybaveny buď funkcí pro dabování, nebo pro vkládání zvuku. Tak je možné nahradit stávající lineární zvukovou stopu novým materiálem. (Viz též Audio Dubbing).

Audio Dubbing

Funkce pro dodatečné ozvučení (komentář nebo hudba) umožňující vložení nového zvukového záznamu beze změny obrazu nebo zachování původní zvukové nahrávky ve druhé stopě.

Audio ID

Technologie rozpracování zvukového záznamu. Porovnání zvuku se děje se zvuky, které již byly uloženy dříve a označeny, takže spustíte-li záznam příště, automaticky Vám řekne jméno interpreta. Obdobná funkce je např. u mobilních telefonů využívána jako hlasový příkaz. (Viz též „Audio Signature“).

Audio IN

Označení pro vstup zvuku.

Audio Mix

Kombinace záznamů dvou stereo kanálů pro zvláštní audio efekty.

Audio OUT

Označení pro zvukový výstup.

Audio Scrubbing

Režim střihového programu, kdy se audiostopa přehrává i při rychlém převíjení nebo procházení záznamového materiálu. Zvuk je sice deformován, ale k orientaci sluchem (zejména u střihu filmů) jde o dobrou pomůcku.

Audio Setup

Nastavení vlastností zvukových signálů.

Audio Signature

Zvukový podpis. (viz též: „Audio ID“).

AudioRamp iRad-S

Systém pro internetové rádio. Stačí zadat své preference a přijimač vyhledá na internetu příslušné stanice nebo přímo soubory (skladby), které si přehrajete nebo uložite do své hudební knihovny.

Auto 16:9

Při příjmu kódovaného signálu (textová informace ve 23. řádku) se TV automaticky přepne na režim 16:9 (Digital Zoom), tj. zobrazí se na celé ploše (opačně zobrazí automaticky formát 4:3). TV s širokoúhlou obrazovkou formátu 16:9 detekuje tzv. „letterbox“.

Auto Cue

Umožňuje zahájení přehrávání přesně od začátku skladby. Úvodní pauza je vynechána.

Auto DigiPure

Tato technologie pro zlepšení obrazu pomáhá vytvořit přirozený obraz tím, že odstraní nepotřebné hrany v případů vysoce kontrastního a zřetelného obrazu. Na druhé straně, do obrazu s nízkým kontrastem hrany přidá, aby byl obraz ostřejší a detailnější. Auto DigiPure účinkuje jak na horizontální, tak i vertikální složky obrazu, automaticky detekuje sílu přicházejících signálů a podle toho reaguje. DigiPure se využívá u silnějších signálů, zatímco slabší signály se kompenzují automatickým digitálním omezovačem obrazového šumu (Auto Digital VNR). Menu rovněž nabízí možnost volby mezi manuálním (minimum/maximum) a automatickým režimem, podle preferencí uživatele využívajícího technologii 100Hz DigiPure.

Auto Edit

Funkce pro psaní (např. poznámek) k uloženým datům.

Auto Head Cleaner

Automatické čištění hlav.

Auto Iris

Automatické nastavení clony.

Auto Label

Používáte-li u TV textové informace, Auto Label rozpozná a označí nastavenou stanici.

Auto Lock

Automatické nastavení funkcí a hodnot.

Auto OFF

Automatické vypnutí.

Auto Panoramic

Funkce automatického panoramatického obrazu Auto Panoramic automaticky přepíná do náležitého širokoúhlého formátu, aby bylo možné plně vychutnávat nerušené přechody mezi efektní podívanou širokoúhlého kina a obrazem normální velikosti.

Auto Phase

Funkce automatické optimalizae obrazu předem nahraných kazet.

Auto Preset Memory

Funkce pro automatické ukládání předvoleb do paměti.

Auto set-up/ AutoSynch

Přístroj detekuje připojený zdroj signálu a sám se podle něj nastaví.

Auto Setup

Automatické nastavení.

Auto Shut-Off

Obvod, který zajistí automatické ztmavnutí obrazovky TV, pokud přistoupíme blíže než na jeden metr. Šetří tak zrak a po odstoupení od obrazovky se opět rozjasní.

Auto Shutter

Funkce elektronické závěrky, umožňuje regulovat expozici v závislosti na intenzitě osvětlení, což je výhodné u videokamer s jednoduchými objekty s manuálně nastavitelnou clonou. Není-li tato funkce vypínatelná, nelze pak použít objektiv řízený videosignálem.. Výhodou je stále stejná hloubka ostrosti, neboť nedochází ke změně pevně nastavené clony.

Auto Space

Funkce vkládá pauzu 3sec mezi skladby. Usnadńuje tak lépe vyhledat počátky skladeb systémem AMS.

Auto Tracking

Automatické sledování stopy. Videohlavy se automaticky nastavují do optimálního kontaktu se záznamovou stopou.

Auto VNR

Digitální potlačení šumu omezující zrnění obrazu. Jeho nastavením dosáhnete čistého a nerušeného obrazu. Viz též výraz: Digitální Auto VNR.

Auto VPS

Automatické přizpůsobování se změnám ve vysílání. Díky této funkci nepřijdete o programy, jejichž začátek se vlivem změny vysílání posunul. Funkce VPS automaticky přizpůsobí začátek a konec nahrávaného programu v době Vaší nepřítomnosti.

Automatická instalace

VCR provede automatické vyhledání, uložení a seřazení kanálů.

Automatická konvergence

Stisknutím tlačítka zpětného projektoru CRT dojde k automatickému nastavení konvergence červené, zelené a modré. Zajistí se tak původní čistota obrazu TV.

Automatické nastavení formátu obrazu

Automaticky přepne váš širokoúhlý televizor na příslušný režim zobrazení formátu 4:3.

Automatické rozeznávání délky kazety

VCR automaticky rozezná délku kazety a vypočítá zbývající čas.

Autoprogramování

Zapnete-li VCR poprvé, tato funkce automaticky vyhledá a uloží do paměti všechny dostupné kanály. Potom stačí přiřadit každému kanálu odpovídající číslo předvolby. Jestliže je TV zapnut poprvé, zobrazí se dotaz, zda chcete naladit všechny dostupné kanály.

Autorevers

Přehrává kazetu oběma směry bez překlápění kazety.

AUX

Pomocný vstup přístroje pro připojení dalšího zdroje.

AUX Data

Současně s videosignály se do obrazové části zaznamenáva- jí pomocné informace (AUX Data). Tyto informace jsou potřebné pro zpracování videosignálu. Obsahují následující údaje: datum a hodinu záznamu, režim širokoúhlé projekce /PALplus (je-li obraz zaznamenán v režimu 19:9, zaznamená informaci 16:9), zdroj obrazového signálu (např. televizní kanál, kamera). Pomocné informace zaznamenané digitální videokamerou lze využít také při přehrávání na digitálních VCR.

AV

Obecně - audiovizuální systém, zařízení audio a video.

AV Reciever

Zařízení určené především pro domácí kino, obsahující tuner nebo DVD, dekodéry prostorového ozvučení, předzesilovač s přepínačem vstupů a zesilovače.

AV Timer

Nahrávání může být samočině spuštěno satelitním přijímačem nebo kabelovým dekodérem.

AV zesilovač

Podobně jako AV Reciever, ale bez tuneru.

AVI (Audio Video Interleave)

Zkratka pro komprimovaný počítačový formát Audio Video. Soubory mají koncovku .avi. Nejběžnější forma ukládání filmů na počítač.

AVL, AVLS (Auto Volume Limiter systém)

Auto Volume Limiter Systém - regulátor hlasitosti omezující maximální hladinu zvuku. Používá se tam, kde potřebujeme vyrovnat rozdíly hlasitosti z různých zdrojů zvuku nebo u TV vysílání při zvukově "vypíchnutých" pasážích, např. při reklamách.

AVLS

Automatické omezení maximální hlasitosti. Viz též: AVL

AWR (Automatic Weekly Recording )

Systém pro automatický přepis pravidelných pořadů jejich novou aktuální verzí.


Není možné vkládat příspěvky.

Zpět nahoru ↑